Programi i konsultave

[🇺🇸ENGLISH BELOW]

Rezervo tani paketen tende te konsultave! 

Ky eshte nje program ideal per pronaret, te cilet kane kohen e duhur per t’i perkushtuar nje rutine trajnimi qenit te tyre.
Paketa e konsultave ndahet ne kater seanca: tre seanca individuale me dy trajneret profesioniste te @dogcoachingcenter dhe nje seance ne grup sebashku me pronare te tjere dhe qenushet e tyre per te praktikuar ato qe kemi mesuar ne 3 seancat individuale.

Seanca e pare zgjat pak me gjate se te tjerat. Aty trajneret do te punojne 1-2 ore veçmas me qenin tuaj per te zbuluar problemet qe mund te kete ne thellesi dhe per te ndertuar nje strategji te shpejte bazuar ne stilin tuaj te jeteses. Pas kesaj pronaret i bashkohen seances per te praktikuar ushtrime specifike me qenushin, te cilat do t’ia vazhdojne minimalisht per javet ne vazhdim. Kryesisht ne kete seance praktikojme ushtrime specifike per ecjen ne litar dhe si te perdorim litarin per ta bere me efektiv komunikimin me qenin.

Seanca e dyte behet brenda nje periudhe 1 javore ku do te shtojme ushtrime specifike per menaxhimin ne shtepi apo ambjente ku qeni nuk eshte duke levizur. Ne kete seance do te mesoni me shume per ushtrimin “Tek Vendi” dhe perdorimin efikas te kafazit te trajnimit.

Seanca e trete e cila behet pas rreth 1 jave nga e dyta, do ju ndihmoje per te mesuar se si te menaxhoni qenin tuaj perball shperqendrimeve ne shetitje. Ketu do te perfshihen qen te tjere te grupit tone te kopeshtit, apo qente e trajnereve tane. Ne rast se qeni juaj ka probleme reaktiviteti me bicikletat, njerezit apo sende te ndryshme, kjo teme gjithashtu do preket ne kete seance.

Seanca e katert e cila behet ne grup do te skedulohet nje per nje periudhe 2 deri 6 javore pas perfundimit te 3 seancave private, ne menyre qe tju leje ju kohe per te perparuar me shume me qenushin tuaj. Ne kete seanca do te perballeni me sfida me reale, ku do te keni perballe pronare dhe qen te tjere te cilet ndajne te njejtat probleme me ju.

Ne fund te ketij programi, ju dhe qeni juaj merrni nje çertifikate pjesemarrjeje ne programin tone te konsultave.

Ky program perfshin:

 • Se di te komunikoni me qenushin tuaj ( Psikologjia Kanine)
 • Trajnimi i kryerjes se nevojave jashte
 • Mesimi i kafazit te trajnimit
 • Ushtrimi “Tek Vendi”
 • Ecja me litar te lirshem
 • Socializimi me qente e tjere
 • Respektimi i pragjeve te dyerve
 • Trajnimi i Recall (kur e therrasim)
 • Trajnimi me shperqendrime
 • Mesimi i kontrollit ne ushqim
 • Familjarizimi me zhurmat
 • Rregullat-Kufijte- dhe Limitet e shtepiseKeto seanca instruktojne pronarin se si te parandaloje dhe rehabilitoje:
 • Ankthin nga ndarja
 • Mungesen e socializimit
 • Ruajtjen e objekteve
 • Agresionin ne ushqim
 • Agresivitetin

Programi i konsultave permban tre seanca individuale me dy trajneret profesioniste te @dogcoachingcenter dhe nje seance ne grup sebashku me pronare te tjere dhe qenushet e tyre per te praktikuar ato qe kemi mesuar ne 3 seancat individuale. Vendet jane te limituara

Çmimi i ketij sherbimi eshte 290 EURO dhe pagesa behet e plote ne momentin qe ju rezervoni nje date paraprakisht. Kjo pagese nuk eshte e rimbursueshme, por mund te perdoret ne sherbime te tjera ne rast se vendosni te mos perdorni programin e konsultave.

SHENIM: Te gjithe qente qe behen pjese te ketij programi duhet te jene te perditesuar me vaksinat dhe antiparaziataret. Pranohen edhe qen te pakastruar apo pasterilizuar ne kete program, por ne menyre kategorike, jo femra ne cikel.

Programet tona nuk jane te pershtatshme per qen te cilet jetojne/pushojne ne hapesira te hapura si oborre, tarraca apo veranda. Ne nuk punojme me familje te cilat vendosin te mbajne kete regjim per qenin.

* Per tu bere pjese e ketij programi fillimisht duhet te plotesoni formularin e rregjistirmit ne gjuhen SHQIPE

Per cdo paqartesi mund te na kontaktoni ne email: contact@dogcoachingcenter.com 


Book you private consultation package now!

This is the ideal program for owners which are able to provide the time their dogs need in order to develop better behaviors.
The consultation package is divided in three private sessions with two of our trainers at @dogcoachingcenter and a group session with other owners and their dogs to practice what you have learned in those three private sessions.

The first session lasts a little longer than the other ones. During this session our trainers will be working privately for 1-2 hours with your dog to discover more about his/her problems and develop a quick strategy based on your lifestyle. After this time, the owners will join the next phase of the session to practice specific exercises with the dog, which they will keep practicing daily. The first session is mainly focused on leash walking and how to use the leash to better communicate with your dog.

The second session is done after less than a week from the first one and here the family will be practicing specific exercises about managing a dog inside the household. During this session you will learn more about “Place” work and how to properly crate train your dog.

The third session which is done a week after the second one, will help you learn more on how to manage your dog in from of the distractions you will face during your walks. Here other dogs will join the session, either daycare dogs or our trainers personal dogs. If your dog has reactivity problems around bikes, people, other dogs, or objects, this subject will be handled in this session also.

The forth session which is a group session, will be scheduled anywhere from 2-6 weeks after completing the 3 private sessions, in order to give you enough time to work on any issues you were initally facing with your dog. In this session you will be facing real-world challanges, with other owners and dogs sharing the same problems as you.

The private consultation program includes:

 • How to communicate with your dog (Dog Psychology)
 • Potty training
 • Crate training
 • Place work exercise
 • Loose leash walking
 • Socialization with other dogs
 • Threshold exercise
 • Recall training
 • Distraction training
 • Food management
 • Socialization with noises at home and outside
 • Rules – Boundaries – Limitations at home

These sessions instruct the owners on how to prevent and rehabilitate problems such:

 • Separation Anxiety
 • Lack of socialization
 • Resource guarding
 • Food aggression
 • Aggression or reactivity to strangers (animals/humans)

This consultation program has 3 private session and 1 groups session. The cost of this service is 290 EUROS and the full payment is done the moment you book the date in advance. This payment cannot be reimbursed, but can be used as credit for any other service we provide in case you decide not to use the consultation program.

NOTE: Please be aware that dogs of all ages should be up to date with vaccination and deworming We do accept dogs that are not spayed or neutered, but not females in heat. No exceptions please!

* To apply for this program please complete this online form in ENGLISH.

For any additional question, please contact now at contact@dogcoachingcenter.com

Dog Coaching Center © 2021. All Rights Reserved

×

Powered by WhatsApp Chat

× Kliko këtu për të na kontaktuar në Whatsapp